WiiWaa (Foto)

continua
https://www.tecnocino.it/foto/wiiwaa_6559.html
WiiWaa
WiiWaa . un simpatico pupazzo in cui infilare il wiimote a mo' di controller

WiiWaa

un simpatico pupazzo in cui infilare il wiimote a mo' di controller

un simpatico pupazzo in cui infilare il wiimote a mo' di controller

WiiWaa esempio

WiiWaa esempio

una foto che illustra come funziona WiiWaa

una foto che illustra come funziona WiiWaa

WiiWaa Wiimote

WiiWaa Wiimote

WiiWaa accoglie il wiimote "mangiandolo"

WiiWaa accoglie il wiimote "mangiandolo"

WiiWaa pupazzo

WiiWaa pupazzo

WiiWaa è un morbido e simpatico pupazzo

WiiWaa è un morbido e simpatico pupazzo

1 di 4