Nokia 1200, Nokia 1208, Nokia 1650 e Nokia 2630 (Foto)

continua
https://www.tecnocino.it/foto/nokia-1200-nokia-1208-nokia-1650-e-nokia-2630_1116.html
02_n1208_lowres
02_n1208_lowres. quattro modelli candybar nokia per i mercati emergenti

02_n1208_lowres

quattro modelli candybar nokia per i mercati emergenti

quattro modelli candybar nokia per i mercati emergenti

nokia1650

nokia1650

nokia_1200_1

nokia_1200_1

nokia_1650_2

nokia_1650_2

nokia_2630_1

nokia_2630_1

1 di 5